Category: Uncategorized

Hướng dẫn cách cắm hoa 20 tháng 10 0

Hướng dẫn cách cắm hoa 20 tháng 10

Hướng dẫn cách cắm hoa 20 tháng 10 Lọ hoa hình vại (bình hình củ gừng) – hoa violet Bình hoa hình củ gừng có miệng bình tròn trịa, còn cổ bình thì hẹp....

Scroll Up